Η λύση

Γιατί να συμμορφώσετε τον οργανισμό ή την επιχείρησή σας με τον Νέο Κανονισμό;

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες πάνω από το 80% των επιχειρήσεων δεν έχει κατανοήσει τις αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος Κανονισμός. Παράλληλα, το 97% των οργανισμών ή επιχειρήσεων δεν έχει υιοθετήσει ένα πλήρες σχέδιο συμμόρφωσης προς τις επιταγές του Κανονισμού, γεγονός που σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων το καθιστά εκτεθειμένο σε υψηλά πρόστιμα ύψους έως και 20 εκ. ευρώ. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η συμμόρφωση του οργανισμού ή της επιχείρησής σας  στον Νέο Κανονισμό κρίνεται απολύτως απαραίτητη, εάν επιθυμείτε να εναρμονιστείτε με τα νέα νομικά δεδομένα.

 

Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία του οργανισμού ή της επιχείρησή σας.

 

 

Γιατί η Data Protection Analytics είναι η κατάλληλη λύση για τον οργανισμό ή την επιχείρηση σας;

Αυτό που διακρίνει την Data Protection Analytics είναι η συστηματική και μεθοδική προσέγγιση του ευρωπαϊκού και εσωτερικού νομοθετικού πλαισίου και η μακρόχρονη εμπειρία της σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων νομικών, με ακαδημαϊκή και πρακτική εξειδίκευση σε ζητήματα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, η Data Protection Analytics χρησιμοποιεί οργανωμένες διαδικασίες καταγραφής των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν στον εντοπισμό του συνόλου των δεδομένων που επεξεργάζεται ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση, στον προσδιορισμό των ενδεχόμενων κινδύνων και στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η πλήρης συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό.