Η εταιρία μας

H Data Protection Analytics αναλαμβάνει να προστατεύσει εξ ολοκλήρου τον οργανισμό ή την επιχείρησή σας

Με εξειδικευμένες συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες συμμορφώνουμε πλήρως τον οργανισμό ή την επιχείρησή σας με τον Νέο Κανονισμό και διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πορεία της στο μέλλον.

Η προσέγγισή μας

Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού είναι ζητήματα νομικής ερμηνείας, χωρίς τους εγγενείς τεχνολογικούς περιορισμούς ή την εξάρτηση από συγκεκριμένες λύσεις πληροφορικής.

 

Ο Στόχος μας

Επιδιώκουμε να λύσουμε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στοχεύουμε σε ένα μόνιμο και διαρκές αποτέλεσμα, χωρίς τη δέσμευση διαρκών ανανεώσεων και εξαρτήσεων από λογισμικό με περιορισμένο χρόνο ζωής.

 

Η Ειδοποιός Διαφορά

Η ολιστική προσέγγιση είναι και η ειδοποιός διαφορά της λύσης μας. Η πολύχρονη εμπειρία επιτρέπει στους ειδικευμένους νομικούς μας να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην καθοδήγηση των τεχνικών πληροφορικής του οργανισμού ή της επιχείρησής σας, χωρίς την ανάγκη νέων επενδύσεων.