Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

  1. Διοργανώνουμε υψηλής ειδίκευσης εκπαιδευτικά σεμινάρια

  2. Εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας

  3. Επιμορφώνουμε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)

  4. Χορηγούμε πιστοποίηση ISO και CE στους επιτυχόντες των εξετάσεων του σεμιναρίου